Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Sanitace již za 250,- ( 302,50 + DPH)

 • kompletní čištění přístroje (úplná dezinfekce vnitřních i vnějších vodních cest)
 • demontáž částí přístroje, které přicházejí do styku s vodou
 • mechanické vyčištění kartáčkem
 • ošetření a proplach dezinfekčním přípravkem
 • proplach filtrovanou vodou
 • pro zajištění mikrobiologicky a bakteriologicky čistého povrchu přístroje
 • odstranění vodného kamene. Budete šetřit Váš přístroj a zajistíte jeho spolehlivost a maximální životnost.

Kvalitu stáčené vody, vody kterou pijete, ovlivňuje několik faktorů. Mezi nejdůležitější patří: 

 • kvalita dodávané balené pramenité vody
 • kvalita a druh použitých konstrukčních materiálů přístroje
 • čistitelnost (sanitace) přístroje
 • umístění přístroje
 • správné používání přístroje
 • správný způsob údržby přístroje

Jestliže přístroj není správně umístěn, tzn. není na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, ne blízko tepelných zdrojů, ne ve vlhku a ne tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky (benzinové pumpy, tiskárny, práce s rozpouštědly), je velké riziko vzniku biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou.

Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování biofilmu představuje problém, protože použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu.

V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, proto je u aquamatů kladen velký důraz na čistitelnost (sanitaci) přístroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně čistil.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme provádět sanitaci přístroje v pravidelných cyklech, nejlépe 1 krát za 3 měsíce provozu. Záleží však na prostředí, ve kterém se přístroj používá. Čím je prostředí prašnější, tím je potřebné provádět sanitaci častěji. Při menším počtu sanitací než 3 do roka nejsme však schopni garantovat kvalitu a chuťovou neutrálnost stáčené vody. Zároveň nejsme schopni v případě menšího počtu sanitací garantovat bezproblémový chod přístroje.

Navštíví vás náš servisní technik, který na dobu nezbytně nutnou pro sanitaci váš přístroj k sanitaci odveze, nebo vyčistí přímo na místě.

                                       Vaše fontána potřebuje pravidelné čištění

Zde vám ukážeme jak vypadají nečištěné aquamaty převzaté po  jiné nejmenované rozvážkové firmě.


Vodu aqua plus naše firma nikdy prodávat nebude
Internetový marketing eBRÁNA s.r.o. Správa PPC eBRÁNA s.r.o.